Hjem » Konstruksjoner » Vegg – Innervegg – Fig nr. 22
Vegg - Innervegg - Fig nr. 22

Vegg – Innervegg – Fig nr. 22

Oppbyggning

Trebasert plate
36x98mm stender
120mm Glassull
Trebasert plate

Brann

R 15 / El 30

Forventet lydreduksjon

Dimensjon

36x98mm stender

Isolasjonstykkelse

120mm Glassull

Forutsetninger

Det er vist konstruksjonsløsninger som er produsert med Byggma-produkter fra Forestia AS med sponplater, Huntonit AS med trefiber- og MDF plater, Smartpanel AS med MDF plater, Masonite Beams AS med I-bjelker og I-stendere.
Betegnelsen trebaserte plater indikerer plater fra overnevnte produsenter, om ikke annet står spesifisert. Platene monteres i ett eller flere lag.
I mange konstruksjoner vil det inngå andre produkter fra andre produsenter, for disse produktene er det benyttet minimumsverdier av produktegenskaper fra gjeldende standarder, dersom dette er beregnede verdier. Der det foreligger resultater fra tester er disse benyttet.

Konstruksjonsløsninger som beskriver montering og dokumenterte konstruksjonsdetaljer er beskrevet i byggdetaljer for Masonite bjelken på www.masonite.no

For plateproduktene finnes monteringsveiledninger og annen dokumentasjon på den aktuelle leverandørens hjemmeside.

 

 • Brann
  For konstruksjonene er det beskrevet dokumentert brannmotstand, for eksempel R/EI30, i bjelkelag, vegg og tak. Hvilken brannklasse og krav til overflater som kreves av konstruksjonen forutsettes beskrevet av rådgivende ingeniør. Dokumentert brannmotstand er ikke gjeldende dersom det gjøres endringer i konstruksjonens oppbygning eller av beskrevet isolasjonstyper.

  Bærende konstruksjoner skal ha brannmotstand R for å sikre tilstrekkelig lastbærende egenskaper og stabilitet ved brann. Opptredende dimensjonerende belastning skal i de tilfeller kontrolleres opp mot dimensjonerende kapasitet (moment eller skjær) ved grensetilstanden brann. Dimensjonerende kapasitet står angitt som maks moment for bjelkelag/tak (kNm) eller maks belastning for stendere (kN/m) for den aktuelle konstruksjonsløsningen. I de tilfeller konstruksjonsløsningen er branntestet står det oppgitt belastningen (kN/m2) som ble påført under branntesten.

  Gjennomføringer og overganger mot andre bygningsdeler må utføres slik at de ikke svekker brannmotstanden.
  Ved montering av for eksempel elboks, downlights ol. og ved gjennomføringer for rør og annet i etasjeskillere må det benyttes produkter med dokumentert brannmotstand for bruk i den aktuelle etasjeskilleren.

 • Lyd
  For konstruksjoner der dette er aktuelt oppgis aktuelle verdier for lydisoleringen. For bjelkelag oppgis verdier for luft- og trinnlyd, mens det for ytter- og innervegger oppgis luftlydreduksjon. Leverandører av andre isolasjonstyper enn beskrevet må dokumentere lydegenskapene.
  Det stilles særskilt høyt krav til riktig utførelse og nøyaktighet ved montering for at forventede lydresultater skal kunne oppnås.

* Endringer i beskrevet konstruksjonsløsning og i utførelse vil kunne medføre endringer i konstruksjonens brann- og lydegenskaper.

Linker til nettsider med dokumentasjon:

https://www.forestia.no/dokumentasjon/
https://huntonit.no/brosjyrer-dokumentasjon-og-mediebank/
https://smartpanel.no/dokumentasjon/
https://www.masonite.no/dokumentasjon-og-brosjyrer/